Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens profil

Skolens profil er at vi giver eleverne læringsstrategier så de har kompetencer til livet. Vi ønsker at danne dem og gøre dem livsduelige.

De 7 læringsstrategier vi arbejder med er: Nysgerrighed, tænke, refleksion, selvbevidsthed, forbinde, nysgerrighed og vedholdenhed.

Vi ønsker at gøre eleverne bevidste om disse og lærer dem at bruge dem for at lære at lære.

Vi afholder elevstyret skolehjem samtaler hvor eleverne er reflekterende over deres egen læring og arbejdsindsats.

I undervisningen giver vi eleverne mulighed for at møde forskellige læringsbaner b.la igennem bevægelse, forskellige arbejdsformer, projektundervisning og emne/tema undervisning.

Ved blomsterne (6. til 9.kl) arbejder vi med ugeskema 3 gange om ugen, hvor eleverne er medbestemmende ind i det arbejde.

Vi har en stærk ambition i at sikre elevernes læsning i 1. til 3.kl. Derfor har vi holdundervisning i nogle perioder hvor eleverne er inddelt efter deres Lix niveau. Dette for at kunne differentiere og give eleverne den bedste læseundervisnig.

Vi har en ordblinde vejleder der arbejder og støtter de ordblinde elever på skolen. Vi er en skole der har meget fokus på at give de ordblinde elever den bedste støtte og mulighed så de har optimale muligheder i deres læring. De får de hjælpemidler de har brug for og lærerne tænker det ind i deres undervisning.

I matematik arbejder vi på at give eleverne kompetencer til at regne den ud i stedet for kun at kunne regne. Vi arbejder med undersøgende matematik og regnestrategier. I det hele taget er vi optaget af undersøgende undervisning også ind i naturfag.