MENU
Aula_close Layer 1

Tilknyttede ressourcepersoner

Tilknyttede ressourcepersoner:

Tilknyttede ressourcepersoner
Sundhedsplejerske - Louise Mehl Andersen
  • 87 87 77 16

Skolepsykolog -   
Tale-hørekonsulent
  • 29 40 17 89

UU-vejleder - Winnie Vestfal Blaabjerg
  • 87 87 44 53