MENU
Aula_close Layer 1

Information om lukning ifm. corona

Kære forældre og elever

Her er information omkring undervisning og forventninger til, hvad I som forældre skal bakke og støtte op om og det eleverne skal lave de næste to uger. De næste to uger er skoleuger og der gives ikke erstatningsundervisning.

Hvert lærerteam for hver klasse sender ugeplan ud på Meebook eller/ og i Aula i forhold til de arbejdsopgaver, der skal laves hjemme. Denne kan tilgås igennem Aula fra mandag morgen. I skal se ind i Aula og ugeplanen hver dag, da lærerne løbende kan lægge noget ind.

Vi har følgende forventninger til jer i løbet af disse 14 dage:

  • Tjekker arbejdsopgaver inde i Aula og Meebook, arbejde med dem samt overholder deadline for det.
  • Læser 30 min hver dag
  • 3.kl – 9.kl skal skrivelogbog og lave læse-log. Det er lagt ud på Aula i et Word-dokument. Begge logbøger sendes retur til kontaktlærer fredag d. 20.03 og d. 27.03.
  • 0.kl – 2.kl skal lave læse-log. Denne læse-log sendes til dansklærer fredag d. 20.03 og d. 27.03.

 

Derudover kan der trænes på følgende sider:

  • Frilæsning.dk
  • Pengeby.dk
  • E-reolen
  • Matematikfessor.dk
  • Gratisskole.dk
  • Gyldendal.dk/traening

Vi håber, at I giver den gas i de 6 timer, I plejer at gå i skole mandag til fredag og får det bedste ud af de næste 14 dage med mest mulig læring.

Hvis der er spørgsmål eller andet til ugeplaner, skal I skrive besked til jeres lærer på Aula.

Hvis der er andre spørgsmål, kan I kontakte skolens ledelse Anette 22452396 eller Maria 20560594.

 

Vh personalet på Ørum skole / Maria

Dokumenter
Læse log 0-2 kl.pdf Shape Created with Sketch.